Systemy kontroli dostępu KD i rejestracji czasu pracy RCP

Do czego służą systemy kontroli dostępu

Zadbaj o to, by do twojego budynku lub wydzielonych pomieszczeń, nie wchodziły osoby niepowołane. Dlatego też ogranicz dostęp nieproszonym gościom.

 

Zaawansowane systemy KD+RCP pozwalają na rejestrowanie rzeczywistego przebywania danych pracowników w miejscu pracy. Informują o tym, kto korzystał z pomieszczeń służbowych i ile czasu w nich spędził, gdzie wychodził na przerwę oraz po jakim czasie z niej wracał . Dzięki temu nie będziesz musiał z stale nadzorować swoich podwładnych, wystarczy instalacja kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, by poprawić wydajność w biurze, magazynie, hurtowni, czy zakładzie produkcyjnym!

Zadbaj o to, by rejestrować czas pracy pracowników

 

Wygoda – to największy atut systemu KD+RCP. Pomaga w pracy nie tylko przełożonym. Również samym pracownikom, ponieważ nie muszą oni nosić ze sobą całego pęku kluczy. Dzięki temu koniec z szukaniem tego klucza, który pasuje! Wszystko zastąpione zostanie wygodną kartą dostępu. Przykładowo, jeżeli Specjalista ds. Sprzedaży nie potrzebuje dostępu do serwerowni, ale powinien posiadać możliwość wejścia do biura, open space i sal szkoleniowych, to zostają przydzielone mu punkty wejścia – do innych, po przyłożeniu swojej karty lub wpisaniu kodu identyfikatora, nie będzie miał w dalszym ciągu dostępu. Jest to duże zabezpieczenie dla firmy, by ograniczyć możliwości osobom niepowołanym.

 

System kontroli dostępu można również zintegrować m.in. z takimi instalacjami jak:

  • alarm,
  • czujniki dymu,
  • gazu,
  • otwarcia lub zamknięcia okien i drzwi,
  • telewizja przemysłowa.

 

Dzięki temu, pracownicy nadzorujący zespół będą w stanie samodzielnie wyłączyć przypadkowo uruchomiony alarm. Nie będzie już konieczności wzywania firmy ochroniarskiej lub informowania konkretnych służb. Informacja o tym, kto zajął się problemem, pozostaje również zarejestrowana w systemie – w razie komplikacji dalszego przebiegu sytuacji, wiadomo, kto był za to odpowiedzialny.

 

Pamiętaj! Bezpieczeństwo twojej firmy to podstawa, a narażenie pracowników na zagrożenie utraty zdrowia lub życia, utrata sprzętu lub danych, może być przyczyną dalszych konsekwencji. Nettech zadba o to, by montaż kontroli dostępu ułatwił Tobie pracę i zarządzanie dlatego zapraszamy do kontaktu.

.